imgAll about your POND ..
All about your POND ..
imgWith your KOI catoloque ..
With your KOI catoloque ..
imgAnd all your personal KOI info ..
And all your personal KOI info ..
imgAll about KOI ..
All about KOI ..
img  All about the growth of your KOI
All about the growth of your KOI
Terms & Conditions

Pets Consumer Interaction exploiteert de app Koi Manager en andere verwante onderdelen van koimanager.nl en de daarmee verbonden toepassingen direct of indirect (hierna tezamen: "Koi Manager"). Gebruikers gaan akkoord met de hier genoemde Terms & Conditions. 

Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot, gebruik van, content in de apps, wordt door Koi Manager uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de apps.  

Koi Manager doet er alles aan alleen juiste informatie te verspreiden. Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven terzake van juistheid of volledigheid van de informatie welke op Koi Manager wordt gepubliceerd of waartoe via de apps toegang toe wordt geboden. 

Koi Manager, alsmede de eigenaren en medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en of aanbevelingen die op de sites wordt gepubliceerd of waartoe via de sites toegang toe wordt geboden. Deze informatie en aanbevelingen kunnen overigens zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.  

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of licentie bij Koi Manager en/of haar partners en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site. 

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van Koi Manager zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruiker van de sites. Koi Manager geeft geen enkele garantie noch aanvaarden zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot van de inhoud van dergelijke sites. 

Privacy-statement

Dit privacy-statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Koi Manager en beschrijft welke persoonsgegevens zij verwerkt en hoe deze worden gebruikt. Koi Manager verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens mede ten behoeve van Pets Consumer Interaction, Herries Holding B.V., en aan deze vennootschap gelieerde ondernemingen (hierna gezamenlijk te noemen: PCI).

Het privacy-statement is van toepassing op alle Dienstverlening die PCI op internet aanbiedt. Zoals hierna verder wordt toegelicht, verzamelt PCI gegevens over de gebruikers wanneer zij zich voor het eerst registreren voor de dienstverlening, als zij vervolgens van de dienstverlening gebruik maken en bij elk contact tussen PCI en de gebruiker. Die informatie wordt (soms in combinatie met andere informatie) gebruikt om de dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen factureren, om de dienstverlening te verbeteren, om een profiel mee op te stellen waarmee de dienstverlening of advertenties en andere commerciële communicatie kan worden toegespitst op de persoonlijke voorkeuren van de gebruiker, om ondersteuning te bieden aan de gebruiker, en voor de andere doeleinden die in dit privacy-statement worden beschreven.

 PIC verzamelt minimale informatie over de gebruikers welke door de gebruikers wordt vastgelegd in de Settings van de Apps. PIC verzamelt en verwerkt de informatie over de Gebruikers, voor de doeleinden die elders in dit privacy- statement zijn toegelicht. Geregistreerde gegevens zijn uitsluitend voor eigen gebruik PIC en verbetering, verfijning van de dienstverlening.

PIC handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van informatie in de apps dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van gegevens te voorkomen.

 De Apps kunnen links naar websites van derden bevatten. PIC is niet verantwoordelijk voor het gebruik van gegevens door de organisaties die deze websites aanbieden. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de betreffende website.

Opschonen van uw gegevens

Gegevens van gebruiker en hieraan gerelateerde informatie over bijv. Vijvers en Vissen worden na beëindigen van de overeenkomst na 3 maanden verwijderd. Indien gebruikers gegevens eerder verwijderd willen hebben kunnen zij contact opnemen via koimanager@petsconsumerinteraction.com .  


Wijzigingen

PIC behoudt zich het recht voor, om van tijd tot tijd, wijzigingen aan te brengen in de in deze disclaimer genoemde voorwaarden etc. Gebruiker dient dit privacy-statement dan ook regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van wijzigingen. 


Akkoord

Middels installatie en/of gebruik van de Apps gaat gebruiker akkoord met de voorwaarden zoals opgenomen in deze disclaimer.

Versie

Deze versie is voor het laatst geüpdatet op 14 juni 2015. 

Pets Consumer Interaction & Koi Manager are registrated trademarks of Herries Holding BV

Postaladress: Duitlaan 34,'s-Hertogenbosch, The Netherlands Phone:+31738884822 
Bank: NL53 RABO 01719.84.951 Kamer van Koophandel: NL 17110802   VAT: NL807661028B01

More Information: schmeitz@petsconsumerinteraction.com